Hand holding recycle symbol on green bokeh background. eco and save the earth concept.
Återvinning

Återvinning

Plast kan återanvändas och processas flera gånger. Många år och arbetstimmar har använts till att minimera mängden plastavfall som bildas under tillverkningsprocessen. Mest spill kommer till under extrudering, när man justerar filmens bredd, byter ut råvaran eller ändrar dess färg. HP Rani Plast återvinner nästan 100 % av sitt spill.

Korrekt användning och återvinning i fokus

Efter slutanvändning ska vår film helst återvinnas. Vår film är gjord av lågdensitetspolyeten (LDPE) och måste återvinnas i LDPE-återvinningsflödet. Vänligen konsultera din lokala återvinningsorganisation för att få mer detaljerad information. Återvinn förpackningsmaterial från våra filmer, såsom bobin, pallar och skyddsfilm, i lämpliga avfallsflöden. Plast är ett värdefullt råmaterial efter slutanvändning, och de flesta plaster kan återvinnas för produktion av nya råmaterial eller energi. Kom ihåg att återvinna ditt plastavfall.

Design för återvinning

Hög prestanda är ett centralt kriterium för produktdesign. Dagens utmaning är att integrera återvinningsbarhet och prestandakrav såsom produktsäkerhet, livslängd, marknadsföring och varumärkesbygge. Det är ytterst viktigt att balansera prestandakrav för en plastfilm med dess återvinningsbarhet.

Vi har ingått avtal med nationella återvinningsinstitutioner i Finland (RINKI), Sverige (Svepretur), Norge (Grönt Punkt), Tyskland (ERDE) och Storbritannien (APE). Rani Plast är även medlem av European Circular Plastics Alliance.

Kom ihåg att återvinna din plastfilm!

Anvisning för återvinning