Företaget

HP Rani plast är Nordens ledande tillverkare av frys- och avfallspåsar på rulle för hushållsbruk. Påsarna tillverkas med el från vindkraft av förnyelsebart råmaterial eller traditionell polyeten.

En del av Rani Group

HP Rani Plast är ett helägt dotterbolag till en av Nordens ledande tillverkare av plastfilm, finländska Ab Rani Plast Oy. Tack vare vår moderkoncern har vi ett stort stöd när det gäller både produktutveckling och inköp av råmaterial.

En föregångare på miljöfrågor

HP Rani Plast har två fabriker: en i svenska Klågerup och en i finländska Lappfors. Båda fabrikerna drivs med miljövänlig el och har en hög automationsgrad. Vi har redan länge jobbat med miljöfrågor, och har som första företag i branschen fått rätt att använda det nordiska miljöcertifikatet Svanen.

Tillverkad i Finland

De produkter som säljs på den finska marknaden tillverkas på vår fabrik i Lappfors i Österbotten. På de här produkterna har vi rätt att använda nyckelflaggan som utfärdas av Förbundet för finländskt arbete.

Lång historia

HP Rani Plasts historia sträcker sig tillbaka till år 1955, då Rani Plast grundades i Terjärv i Finland. Tre år senare grundades ett företag i samma bransch i Sverige, HP Plast AB. Under många år jobbade de båda familjeföretagen på var sitt håll, men 2004 beslöt man fusionera HP Plast och Rani Plasts enhet i Lappfors. Resultatet blev HP Rani Plast AB.

Marknadsledare

HP Rani Plast är idag Nordens ledande tillverkare av frys- och avfallspåsar på rulle för hushållsbruk. Vi har kunnat hålla kvar produktionen i Finland och Sverige tack vare satsningar på hög automation och snabba leveranser till kunderna. Våra kunder, som återfinns inom Nordens ledande dagligvarukedjor, uppskattar också våra miljösatsningar. Vi tillverkar våra produkter som så kallade private label-produkter, vilket betyder att påsarna säljs under kundernas egna varumärken.