Made_With_Wind_Power

Vår el har sitt ursprung i ett lokalt vindkraftverk sedan 2011. I dag kommer elen vi använder helt och hållet från förnybara energikällor.

fi_joutsen_a_pos_rgb-1

Som den första aktören i branschen har vi fått rätt att använda det nordiska Svanenmärket, vars mål är att främja hållbar utveckling. Svanenmärket tar hänsyn till en produkts hela livscykel, från råmaterial till återvinning, och hjälper konsumenten att välja ansvarsfulla produkter.

tehtysuomessa_madein_sininen_rgb

Vi tillverkar alla avfallspåsar och sopsäckar i Lappfors, Österbotten i Finland där vår fabrik ligger. Sen år 2014 har våra produkter märket Nyckelflaggan, som beviljas av Förbundet för finländskt arbete. Nyckelflaggan garanterar att produkten är tillverkad i Finland och den påverkar bevisligen konsumenternas köpbeslut.

Family business_blue

Om vårt företag

HP Rani Plast är nordisk marknadsledare när det gäller rullpåsar för hushåll. Vi ingår i den internationella koncernen Rani Group. Vår produktion finns i Finland och Sverige, där vi aktivt har investerat i nya produktionslinjer.

Vår kundkrets består av de ledande dagligvarukedjorna i de nordiska länderna. Våra produkter säljs främst under kundernas eget varumärke.  Vi garanterar dem god service och en snabb leveranstid. Dessutom har vi nyligen lanserat en ny avfallspåse med knytband under vårt eget varumärke HP Rani Plast.

1955

Rani Plast

HP Rani Plasts historia i Finland går tillbaka till 1955, när företaget grundades i Terjärv i Finland.

1958

HP Plast

I Sverige grundades år 1958 ett familjeföretag inom samma bransch i Klågerup, med namnet HP Plast.

2004

HP Rani Plast

I flera decennier drevs båda familjeföretagen på var sitt håll tills HP Plast i Klågerup i Sverige och Rani Plasts enhet i Lappfors i Finland fusionerades 2004, vilket resulterade i HP Rani Plast.

Idag

Två fabriker

Idag har HP Rani Plast två fabriksanläggningar: en i Klågerup, Sverige, och en i Lappfors, Finland.

Biodegradable plastic_blue

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete