Redwood forest
Råmaterial

Råmaterial

Vi arbetar kontinuerligt för att öka användningen av förnybara och återvunna råmaterial, samtidigt som vi bibehåller förpackningsfilmernas utmärkta tekniska egenskaper.

Vi testar hela tiden nya materialalternativ för plastfilm tillverkad av förnybara råmaterial med målet att stödja den cirkulära ekonomin och bidra till en mer hållbar planet.

Minskad klimatpåverkan genom kombination av råmaterial

Genom att kombinera fossilbaserade plaster med återvunna och återvinningsbara råmaterial kan vi skräddarsy din förpackningsfilm för dina förpackningsbehov och minska filmens kilmatpåverkan. Det är till fördel för alla, din produkt, vårt företag och planeten!

Rani Plast följer noggrant med den tekniska utvecklingen av nya förnybara råmaterial och den motsvarande kommersiella utvecklingen inom kemisk återvinning. Ju mer de båda utvecklas, desto lättare blir det för oss att tillverka ett bredare sortiment av klimatneutrala filmer.

Alternativa råmaterial


Fossilbaserat

Återvunnet

Biobaserat

Nedbrytbart
KällaJungfrulig olja och gasbaseradIndustri (PIR) eller konsument (PCR)FörnybarFörnybar och fossil
ÅtervinningNormalNormalNormalKompostering
Teknisk prestandaHögtMåttligHögtMåttlig
Visuellt utseendeHögtMåttligHögtMåttlig
AnpassningAvancerade förpackningarNormal skyddsfilm, ej livsmedelAvancerade förpackningarKomposterbara produkter

Minska dina produkters klimatavtryck genom att använda våra hållbara förpackningsfilmer.