Produktens material:

  • LDPE

Produktens säkerhet:

  • innehåller inte skadliga ämnen

Produktens återvinningssymbol:

Produktens nedbrytning:

  • inte nedbrytbar

Produktens återvinningsbarhet:

  • återvinningsbar