Hållbarhet

HP Rani Plasts nya ISCC Plus-certifikat garanterar hållbart innehåll.

Läs mer

Rani Plast Nyhetsrum

Rani Group globalt

Moderbolag

Rani Plast

Koncernens moderbolag Rani Plast är en av Nordens ledande tillverkare av plastfilmer.

Rani Plast

Dotterbolag

HP Rani Plast AB

HP Rani Plast är Nordens ledande tillverkare av rullplastpåsar för hushållbruk. Fabrikerna finns i Klågerup i Sverige och i Lappfors i Finland.

Rani Plast Kaluga

Rani Plasts ryska dotterbolag tillverkar förpackningsmaterial för den ryska marknaden på sin fabrik i Kaluga utanför Moskva. Fabriken invigdes år 2012.

Art-Pak Oy Ab

Art-Pak hör till Nordens största tillverkare av trävaruhuvar. Filmen tillverkas och trycks i Terjärv och förädlas enligt kundens behov i Art-Paks fabrik i Mörskom.

Teri-Hus Ab Oy

Teri-Hus är en av Finlands äldsta husfabriker. Företagets fabrik finns i Terjärv by.

www.terihus.fi

Samföretag

Terichem. a.s.

Terichem Tervakoski a.s. producerar elisoleringsfilm och sofistikerade teknologiapplikationer – från Smart Grids till hybrid bilar. Fabrikerna finns i Slovakien och Ukraina.

www.tervakoskifilm.com

Tatrafan

Tatrafan tillverkar förpackningsfilm för bl.a. livsmedelsindustrin. Företaget har fabriker i Slovakien och  Ukraina.

www.tatrafan.com

Intresserad av HP Rani Plasts produkter?