HP Rani Plast AB
Box 1113
131 26 Nacka Strand
Sverige

Fabriken i Lappfors
Smedasvägen 54
68 840 Nederlappfors
Finland

Tel: +358 20 7680 851

Fabriken i Klågerup
Industrivägen 34
233 76 Klågerup
Sverige

Tel: +46 04 440730
Fax: +46 40 440915

hpraniplast@hpraniplast.com
förnamn.efternamn@hpraniplast.com